Drveni pelet
Kotlovi na pelet
Kotlovi
Grijanje
Contact

Šta je to pelet?

Ekološko gorivo dobijeno mlevenjem, sušenjem, presovanjem i finim briketiranjem drvenih trupaca bez dodavanja aditiva. Stoprocentni sastav peleta je drvo, na taj nacin omoguceno je cisto sagorijevanje bez prisustva štetnih oksida kao što je to slucaj sa fosilnim tecnim gorivima.

Šta je to agro-pelet?

Ekološko gorivo dobijeno sušenjem, presovanjem i finim briketiranjem biljnih ostataka - slame. Osnovna razlika u sagorevanju peleta i agro-peleta jeste u znatno vecoj kolicini pepela kod agro-peleta. Dok je procenat pepela kod drvenog peleta 1% kod agro-peleta taj procenat može biti daleko veci. Prilikom sagorijevanja slame, ostatke sagorijevanja predstavljaju i topljivi silikati koje je neophodno redovno odstranjivati i koji mogu predstavljati problem u nesmetanom radu gorionika.

Proizvodnja toplote pomocu peleta

Termomont proizvodi kotlove i gorionike koji omogucavaju grijanje na pelet. Gorionik na pelet radi potpuno automatski poput gorionika na gas i lož ulje. Razlika je u tome što sa peletom ostvarujete novcanu uštedu i do 40% za isti komfor u grijanju i u isto vreme znacajno doprinosite ekologiji. Kilogram kvalitetnog peleta ima kalorijsku moc preko 5 KW (odnosno 18 MJ). 1,7 kg peleta je ekvivalentno jednom kubnom metru zemnog gasa.

Izbor peleta

Veoma je važno izabrati kvalitetan pelet za grijanje koji ispunjava gore naveden kriterijum kalorijske moci. Takodje je veoma važno da sastav peleta bude cisto drvo (po sastavu bukva, ili mješavina bukve, jele i slicno) Loš pelet u sebi sadrži necistoce poput pijeska, prašine i zemljanih ostataka koji mogu dovesti do blokade rada gorionika i potrebe za neprekidnim cišcenjem plamene cijevi i rešetke za pepeo. U našim prodajnim centrima možete kupiti i pelet provjerenog deklarisanog kvaliteta koji preporucujemo uz naše kotlove i gorionike 

Potrošnja 

Koliko peleta mi je potrebno za jednu grejnu sezonu? Odgovor na ovo pitanje nije moguce dati bez preciznijih podataka o kvalitetu gradnje, stepenu izolacije objekta, srednjoj spoljnojtemperaturi, dužini trajanja zime, tipu kotla i kvalitetu goriva koje se koristi. Uz kvalitno gorivo i kotao TKU3 + gorionik na pelet TERMEC procjena bi glasila da je 12 kg peleta neophodno za jedan kubni metar grejnog prostora. Prevedeno, za kucu od 150 kvadrata oko 5 tona peleta bi bilo potrebno za jednu grejnu sezonu. Tona peleta je krajem 2010. godine prosjecno koštala oko 200 EUR sa PDV-om. 

Gorionik na pelet se sastoji od samog gorionika (koji se montira na vrata kotla) i od pužnog transportera koji se stavlja u rezervoar goriva, a povezuje se sa gorionikom preko fleksibilnog crijeva, kroz koje se doprema gorivo iz rezervoara do gorionika. Automatika je smještena u samom gorioniku. Rad gorionika je potpuno automatski i može se programirati za svaki dan u sedmici posebno.

Za razliku od ostalih slicnih proizvoda na tržištu gorionik TERMEC posjeduje dodatni pužni transporter smješten u samom tijelu gorionika pomocu koga se pelet mehanicki doprema u plamenu cijev te potom izduvavanjem od strane aksijalnog ventilatora sagorijeva u kotlu tj. formira plamen. Dodatni interni pužni transporter istovremeno predstavlja veoma bitan faktor u sigurnosti rada gorionika cime se sa sigurnošcu sprecava da plamen iz kotla prodre nazad ka gorioniku i peletu.

Gorionici se trenutno proizvode u 4 modela:


1. Gorionik na pelet sa vazdušnim auto-cišcenjem 10-50 kW
2. Gorionik na pelet sa vazdušnim i mehanickim auto-cišcenjem 50-100 kW
4. Gorionik na pelet sa vazdušnim i mehanickim auto-cišcenjem 100-200 kW
5. Gorionik na pelet sa vazdušnim i mehanickim auto-cišcenjem 200-350 kW

  • Gorionik, sa vazdušnim samo-ciš?enjem: kod ovog tipa se softverski podešava periodicno izduvavanje pepela sa rešetke plamene cijevi na kojoj pelet sagorijeva. Ovi gorionici su prilagodjeni korišcenju peleta od cistog drveta.
  • Gorionik, koji osim vazdušnog samo-cišcenja, ima i mehanicko samo-cišcenje iispravno funkcioniše i uz agropelet zadovoljavajuceg kvaliteta u odnosu 50/50% zajedno sa drvenim peletom.
  • Iskustveno je potvrdjeno je da se u datim okolnostima mogu koristiti i koštice od višanja, a takodje i mješavina kukuruza u zrnu i drvenih peleta. Upotrebu alternativnih energenata ne treba raditi na svoju ruku vec je neophodno konsultovati naše servisno osoblje kako bi garancija ostala validna.

Period mehani?kog samo-cišcenja se takodje softverski podešava. Mehani?ko samo-cišcenje se sastoji od cistaca, pokretanog motorom, koji klizi po rešetki za sagorijevanje i oslobadja resetku od topljivih silikata.

 


Katalog PELETKatalog PELET
Pelet set 51-500 kWPelet set 51-500 kW
Return

Pretraga